Göçmen Sorununa Derridacı Çözüm: Getto Şehirler

Akademide bir isim ünlenmeye başladığı zaman, o kişinin şöhreti yavaş yavaş bilgisini aşmaya başlar. “Şeyh uçmaz, müritleri uçurur” misali, çoğu kez ünlü bir felsefecinin şu ya da bu teorisi sebebiyle “ilerici” hatta zaman zaman “devrimci” olduğunu öğreniriz. Bu felsefeci artık sosyoloji ya da siyaset alanında da söz sahibi görülebilir; çünkü ilerici felsefesini buraya da uyguladığında alınacak sonuç da ilerici olmak durumundadır. Söz gelimi dil felsefesi alanında “devrimler” yapmış birisinin, göçmen sorunu konusunda gerici olması söz konusu bile olamaz değil mi?

Bu tür yanılgıların aşılması, söz konusu akademik yıldızların felsefesinin materyalist eleştirisiyle mümkün. Ama başka bir yöntem daha var: Bu düşünürlerin güncel siyasete ya da mevcut sınıfsal ilişkilere dair çıkarımlarını, önerilerini incelersek, sözde ilerici maskelerini düşürmek kolaylaşıyor. Onlar bu çıkarımları yaparken, felsefelerini bir yana, iktidara sundukları desteği bir yana koymuyorlar. Fikirleriyle tutarlılık içinde davranarak, felsefelerindeki idealizmin güncel siyaset alanındaki görüşlerini de etkilemesine izin veriyorlar. Bu yazıda incelenecek Derrida vakasında ise, beni şaşırtan şey, kendisinin birazdan göreceğimiz ayrımcı ve ütopyacı gericiliği değil, Derrida hakkındaki efsaneler ile hakikat arasındaki uçurum oldu. Besbelli ki, Derrida’nın fikirleri gerçekle sınandığında ideolojisindeki gericilik çiçekleniveriyordu.

Başlarken şunu belirtelim. İdealizm asla sadece idealizm değildir. İdealizmin bazı siyasal içerimleri vardır ve bunlar mantıksal sonucuna kadar götürüldüğünde anlaşılır ki, emperyalist dönemde idealizm faşizmin felsefi temelini teşkil etmektedir. İdealizmin zehirli etkileri kişi sadece felsefe alanından söz söylerken o kadar da belirgin olmayabilir. Fakat gerçek yaşam böyle değildir, olgular ve ilişkiler kendilerini küçük-burjuva aydına dayatır ve onu bazı sosyo-politik, sınıfsal çıkarımlar yapmaya zorlar. Sonuç ne mi olur? Balık sudan çıkıp bize toprağın faziletleri üzerine nutuk çekmeye başlar.

Continue reading

Advertisements